Skip to content

Tarieven

Therapeuticum de Fakkel heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. In deze contracten zijn tarieven afgesproken en deze zijn voor iedere zorgverzekeraar anders. Sinds 2006 wordt fysiotherapie vergoed uit de aanvullende pakketten. Hierin kunt u als cliënt zelf bepalen voor hoeveel fysiotherapie u zich laat verzekeren per jaar. Graag willen wij u behulpzaam zijn met het nakijken of behandelingen al dan niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Zelf blijft u echter de eindverantwoordelijke. Dit geldt ook voor de complementaire zorg, deze wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Vraagt u bij twijfel ons gerust naar de mogelijkheden.

D

Mocht u over uw maximale aantal behandelingen heen zijn of wilt u een particuliere behandeling dan hanteren wij onze eigen tarieven en krijgt u hiervoor een factuur.

Betalingsvoorwaarden

Wij zullen de declaratie Fysiotherapie rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Alleen behandelingen die wij niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar brengen wij bij u in rekening. Dit gebeurt b.v. wanneer u niet ( voldoende ) aanvullend verzekerd bent.

Facturen van Acupunctuur en Natuurkundige Therapie worden rechtstreeks aan u verstuurd. Dit omdat de zorgverzekeraar niet het volledige bedrag vergoedt. Onze factuur kunt u opsturen of  emailen aan uw zorgverzekeraar, waarna u aan de hand van uw verzekering uit het alternatieve pakket een vergoeding ontvangt. De factuur dient u wel geheel aan ons te betalen. Onze facturen worden eens per maand verstuurd.

Tarievenlijst Therapeuticum de Fakkel 2023

Therapie
Zitting fysiotherapie€ 38.00
Zitting manuele therapie€ 51.00
Acupunctuur€ 96.00
Verkorte behandeling acupunctuur€ 52.00
Craniosacraal therapie€ 85,00
Verkorte behandeling craniosacraal therapie€ 47,00
Natuurgeneeskundige therapie *€ 69.00
Verkorte behandeling natuurgeneeskundige therapie *€ 52.00
Consult
Screening€ 18.00
Intake en onderzoek na screening€ 49.00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 49.00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult€ 61.00
Gewichtsbeheersing
Pakket 1 (9 weken, intake + 8 vervolgconsulten)€ 280,00
Pakket 2 (5 weken, intake + 4 vervolgconsulten)€ 170,00
Intake/advies (60 minuten)€ 60,00
Consult/training (30 minuten)€ 30,00
Combinatie vervolgconsult en training (60 minuten)€ 45,00
Eenmalig advies (45 minuten)€ 50,00
Overig
Toeslag voor uitbehandeling€ 17.00
Niet nagekomen afspraak75%
Inrichtingstoeslag€ 12.00
Toeslag buiten reguliere werktijdenn.v.t.
Eenvoudige, korte rapporten€ 15,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 38.00

* Onder natuurgeneeskundige behandeling vallen diverse werkvormen zoals Kruidenstempelmassages, Thaise voetreflex, Fibromyssage, Guasha, Kristalbehandeling, Reiki, en psycho-sociale of energetische begeleiding.