Skip to content

Manuele Therapie

Wat is manuele therapie?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut, die na zijn opleiding fysiotherapie nog een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Deze opleiding duurt gemiddeld 4 jaar.

Wat is een manueel therapeut?

Manuele therapie is een specifieke onderzoek- en behandelmethode van de wervelkolom en andere gewrichten met de bijbehorende structuren (kapsel, banden, spieren en zenuwen). Daarbij richt de therapeut zich op de individuele klacht van de patiënt en zoekt middels een anamnese en lichamelijk onderzoek naar de oorzaak van de klacht. Op grond van de verkregen diagnose wordt de behandeling bepaald. Het doel van de behandeling is het optimaliseren van de functie van de gewrichten en de houding / beweging in het dagelijks leven, bij het werk en recreatie met behulp van specifieke technieken. Soms maakt de manueel therapeut daarbij gebruik van manipulaties (ook ‘kraken’ genoemd).

Via deze werkwijze, wordt de kans verkleind, dat de klacht (snel) zal terugkomen, zowel op korte als ook lange termijn.

Wat is manuele therapie volgens het Maitland Concept?

Het Maitland Concept is een internationaal erkende vorm van Manuele Therapie. De therapeut wordt opgeleid om op basis van een zorgvuldige probleemverkenning maatwerk te leveren voor individuele patiënten, gedurende alle fasen van het herstelproces. Het doel van de Maitland opleiding is niet alleen het aanleren van technieken, maar vooral het aanpassen van deze technieken aan de unieke situatie van de patiënt.

Welke klachten komen voor manuele therapie in aanmerking?

De meest bekende klachten zijn:

  • hoofd- en nekpijn
  • nek- en schouderklachten met of zonder uitstraling naar de arm
  • klachten van de borstwervelkolom met of zonder rib- en borstpijn
  • lage rugklachten met of zonder uitstraling naar het been
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek
  • kaakklachten met of zonder nekklachten
  • heupklachten
  • neurodynamische klachten
  • etc.
Hoe komt u bij de manueel therapeut terecht?

Sinds 2006 heeft u geen verwijskaart meer nodig van uw huisarts of specialist voor een consult of behandeling van een manueel therapeut. U kunt dus direct contact met ons opnemen. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars zal een vergoeding voor het bezoek aan een manueel therapeut, geheel of gedeeltelijk, in het aanvullend verzekeringspakket zijn opgenomen.

De erkende manueel therapeut is geregistreerd bij het NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie).