Skip to content

Fysiotherapie

Onze hoofdaktiviteit blijft fysiotherapie

Alle medewerkers zijn lid van het KNGF en staan ingeschreven in het Big-register en het Centraal Kwaliteits Register. Ons vak was vroeger met name empirisch gegrond. Tegenwoordig is het vak fysiotherapie vooral evidence based practice en zijn alle verbijzonderingen van ons vak op master niveau.

Vandaar dat wij het belangrijk vinden om mee te stromen in de landelijke ontwikkelingen binnen ons beroepsveld en toch onze eigenheid te bewaren. Zo zijn er centrale richtlijnen en protocollen voor een aantal aandoeningen en maken wij gebruik van een digitale verslaglegging.

Voor ons is het belangrijk om onze therapie af te stemmen op de hulpvraag van de cliënt. Wat is nodig? Wat wordt er gevraagd? Hoe gaan wij te werk?

Ik nodig u allen uit om te ervaren wat fysiotherapie voor u kan betekenen!!!