Skip to content

Craniosacraal Therapie

Onze Craniosacraal therapeuten zijn Ronald Knoben en Annemarie Schulze.

Wat is Craniosacraal Therapie?

Craniosacraal Therapie maakt praktisch gebruik van het craniosacraal systeem voor diagnostische en therapeutische technieken. Wel met een bepaalde visie, zoals Upledger zegt: “that of seeïng the individual as an integrated totality”.

Welke diagnose technieken worden er binnen de CST gebruikt?

Het craniosacraal ritme met zijn parameters;

  • Fascial Gliding; de verschuifbaarheid van de fascie
  • Arcing; voelbaar voor het opsporen van energiecysten
  • Evaluatie van de durale buis
  • Palpatie van het sphenoid
Wat is eigenlijk een “energie cyste” binnen de CST?

Een energiecyste vertegenwoordigt een gebied met een verhoogde deeltjesaktiviteit, hetgeen synoniem is met verhoogde entropie. De ionen en moleculen bewegen zich op een wanordelijke en chaotische manier, zodat ze niet hun gewone taken uitvoeren en het lichaam efficiënt dienen. Een energie cyste is dus een gebied van dysfunctie en staat een normaal functioneren van het lichaam in de weg.

John Upledger (grondlegger van de CST) spreekt over weerstand, wat bedoelt hij  hiermee?

Met weerstand wordt datgene in het proces bedoeld wat raakt, confronteert, triggert. De weerstand is de wens om vast te houden, te beschermen, het niet te hoeven voelen, vluchten, etc. Vasthouden aan denkpatronen, gedragspatronen, eetpatronen, leefpatronen en zekerheden. Eigenlijk is het het vasthouden aan het leven zelf. Leven is beweging, verandering, ritme en ontwikkeling. Eigenlijk is leven gelijk aan weerstand. Dus eigenlijk wie het leven lief heeft, heeft de weerstand lief. In de CST heet het dan ook; “Word een vriend van de Weerstand”.

 Wat is de bedoeling van “completion of a biological process”?

Er zijn waarschijnlijk vele overgangen in ons bestaan die soms op een of andere manier gestoord zijn. Het geboorte- en stervensproces zijn b.v. twee van die overgangen. Somato Emotional Release (SER) kan deze processen zo neerzetten zoals ze van nature bedoeld zijn. Als wij biologische processen zo tot een voleinding brengen zoals ze bedoeld zijn, zullen wij, volgens Upledger, vrij en constructief zijn.

Eigenlijk zet je de processen/gebeurtenissen, opnieuw neer in je systeem, zoals ze oorspronkelijk (van nature) bedoeld zijn. Een eigenlijke herprogrammering.

Wat kan ik verwachten van een craniosacraal therapeut?

Omdat wij met mensen werken die met vertrouwen naar ons toe komen en hun kwetsbaarheid durven laten zien, vind ik van levensbelang dat wij de mensen onvoorwaardelijk kunnen ont-moeten, met respect en openheid om te voelen en te ervaren wat het moment ons laat zien. Belangrijk vind ik dat men moet kunnen onderscheiden tussen “mein und dein”, zodat het zuiver blijft. Bewust zijn van overdracht/tegenoverdracht. Steeds in verbinding met mijn eigen kern en vertrouwen op die informatie, dat gevoel in mijn buik. Kernbegrippen hierbij zijn: levenskwaliteit, respect, veiligheid en vertrouwen, integriteit, authenticiteit.

Wij zijn allen mensen onderweg om meer mens te worden. Om te worden die we zijn. Het besef dat alles met alles is verbonden, zowel binnen als buiten ons, zodat al ons handelen consequentie’s heeft zowel naar binnen als naar buiten. Dit maakt dat we zeer zorgvuldig en zuiver behoren te zijn in dat wat ons beweegt. Denken-Voelen-Handelen. Bewust-Zijn.

Craniosacraal therapie bij baby’s

De natuur heeft in alles voorzien. Een volwassen ziel die door de ogen van zo’n klein wezen de wereld aanschouwt.

Geboren worden vanuit een warme, vertrouwde en veilige binnenwereld, worstelend door een nauwe tunnel om te komen in de nieuwe buitenwereld waarin alles anders is. En toch …….

Kunnen jullie je voorstellen dat jullie baby al een hele reis gemaakt heeft en dat hij na deze drempel te hebben genomen, zijn verdere reis, samen met jullie als ouders, wil voortzetten. Geef jullie baby dat wat hij/zij nodig heeft. Jullie zijn de verbinding tussen hem/haar en de buitenwereld. Voel wat de kleine, en dan jullie nodig hebben. Verplaats je eens in jullie kind. Hoe zou jij het graag hebben gehad?

Craniosacraal therapie is een manier om te voelen wat het lichaam laat zien. Wat vraagt om aandacht? Wat vertelt de binnenwereld ons ouders en wordt door het lichaam van de baby vertaald.

Een geboorte kan voor zowel de ouders als een baby soms traumatisch zijn. Bijvoorbeeld als de geboorte lang en zwaar was, als er met de tang of vacuümpomp geholpen moest worden, als er een keizersnede was of een aangezichtsligging.
Het kan dan gebeuren dat zowel bij de moeder als bij het kind klachten blijven bestaan.
Aan een baby merk je dat vaak doordat deze veel huilt, zonder dat er een oorzaak te vinden is. Of de baby is onrustig of heeft veel darmkrampjes. Een gerichte behandeling op basis van craniosacraal therapie zorgt er vaak voor dat de klachten verdwijnen.
Een moeder kan pijnklachten blijven houden, of `niet goed in haar vel zitten`, onzeker zijn of prikkelbaar. Ook andere klachten zijn mogelijk (zie het hoofdstuk `Klachten`).  Ook hier kan een behandeling verlichting brengen of de klachten opheffen.

Voorbeelden van klachten waarbij in de praktijk verbetering kan worden bereikt zijn onder meer:

BIJ KINDEREN
1. Veelal ondefinieerbare klachten
· Huilbaby’s
· Slecht slapen/eten
· Overstrekken
· Slechte coördinatie
· Vervorming van de schedel en gezicht

2. (Over)gevoeligheden
· Vaak ziek/Snel moe
· Darmkrampjes/Snel overgeven
· Eczeem
· Emotioneel kwetsbaar
· Angstig
· Onrustig
· Buikpijn/Hoofdpijn
· Allergie/Astma

3. Voor ondersteuning of verlichting bij
· Leer- en concentratieproblemen
· Dyslexie, spraakproblemen
· Autisme
BIJ VOLWASSENEN
1. Voor mensen met zeer uiteenlopende fysieke klachten:
· Evenwichtsproblemen/Hoofdpijn/Migraine / 0orsuizingen
· Pijnklachten, o.a. aan nek, rug en hoofd; acuut en chronisch
· Allergieën
· Klachten na ongeval of bij overbelasting, zoals whiplash en R.S.I.
· Slaapproblemen en oververmoeidheid
· Spijsverteringsklachten
· Bekkeninstabiliteit

2. Voor mensen met psychisch onwel bevinden:
· Rusteloosheid en concentratieproblemen
· Depressieve buien
· Burn-out
· Rouwprocessen en trauma verwerking
· Doorbreken van patronen of niet los kunnen laten van emoties
· Concentratie problemen

3. Voor ondersteuning bij:
· Bewustwordingsprocessen
· Individuele groei
· Inzicht krijgen in spirituele vraagstukken

Indicaties voor behandelingen kunnen zijn: algemene onrust, gespannenheid, dysfunctie van het zenuwstelsel en hormoonstelsel, lichamelijke pijnen, hoofdpijnen, schedelpijnen, chronische nek en rugpijn, overbelasting of uitputting. Over het algemeen geldt: hoe vroegtijdiger na een trauma de behandeling start, hoe beter de kans op herstel of verbetering.

Het zelfgenezend vermogen

Een normaal functionerend lichaam is in staat om blokkades zelf te helen, te herstellen. Denk maar aan het herstel van een schram of een klein wondje: na een week is er al bijna niets meer van te zien. Het lichaam heeft het zelf hersteld.
Als het trauma echter heel groot is, of er zijn een aantal trauma´s vlak achter elkaar, dan heeft het lichaam veel meer moeite om zelf te herstellen. Er kan dan een blokkade in het bindweefsel ontstaan. Het lichaam probeert het zo goed mogelijk op te lossen, maar het lukt niet helemaal.
In de craniosacraal therapie besteedt de therapeut veel aandacht aan deze blokkades. Door een zeer lichte druk en veel aandacht  kan de blokkade zich ontspannen. De therapeut helpt het lichaam zich als het ware te herinneren hoe het was voor het trauma. Daardoor kan het lichaam zelf aan herstel werken, met hulp van de therapeut. Dit is ook de reden waarom er niet heel frequent behandeld wordt: het lichaam heeft tijd nodig om zelf aan herstel te werken.

De schedel

Een belangrijk onderdeel van de behandeling behelst de behandeling van de schedel. Anders dan veel mensen denken, is de schedel geen hard, onbeweeglijk bot. Hij  bestaat uit verschillende delen, die ten opzichte van elkaar een kleine beweeglijkheid behoren te hebben. En het bot is, net als alle andere skeletdelen, veerkrachtig en beweeglijk. De schedelbotten zijn verbonden met stevige bindweefselvliezen die dwars door de schedel lopen en veel verbindingen met de hersenen hebben. Behandeling van de verbindingen tussen de botten en van de bindweefselvliezen kan voor veel ontspanning zorgen. Niet alleen van het hoofd, maar van het hele lichaam.  Daardoor kunnen klachten verdwijnen.