Skip to content

Carol Cremers

Carol Cremers
Carol Cremers
Therapeute

Maatschappelijk Werk,  Kath. Sociale Akademie Sittard, afgestudeerd in 1988

 • Reiki  I en II volgens het Usuï Systeem van Natuurlijke Heling, Reikicentrum Sittard,1999 – 2000
 • Mentale Training  middels de 13 Energiecentra, Reikicentrum Sittard,2001
 • Reiki Teate:  Intuïtieve Japanse Reiki Technieken ,  Reikicentrum Sittard, 2002
 • Leerjaar Reiki bij  Asielzoekerscentrum Echt, afd. Medische Opvang, 2002
 • Persoonlijke coaching ten behoeve van (spirituele) ontwikkeling op aanvraag , 2003 tot heden
 • Coach/ trajectbegeleider, Joblink Reïntegratie  VOF te Roggel, 2004 – 2006
 • Sabaaydi – Massage Basis (Kruidenstempel),  Sabaaydi VOF Heeze, 2011
 • Sabaaydi – Massage Plus (Kruidenstempel), Sabaaydi VOF Heeze, 2013
 • Mediumschap en Energetisch  Werker, 2000 tot heden
 • HBO Medische Basiskennis, Energieschool Den Bosch ,  2013-2014
 • Kristal-  en Edelsteentherapie, Opleidingsinstituut CIVAS , 2015
 • Stage en opleiding tot Reiki Master, Reikicentrum Sittard, 2016 – 2017- 2018
 • Thaise Voetreflexmassage, Sabaaydi Massage Opleidingen, Geldrop, 2018
 • Guasha Therapie, Wellness Academie, Hasselt, 2019
 • Chinese Voedingsleer, Wellness Academie Hasselt, 2020
 • Fibromyssage, Wellness Academie Hasselt, 2021
 • Reiki Teate Mastertraining, Reikicentrum Sittard, 2022
 • Bindweefselmassage, Wellness Academie Hasselt, 2022
 • Basiscursus Tui-Na, Wellness Academie Hasselt, 2023
 • Basiscursus Intuitieve Massage, Sabaaydi Massage Opleidingen Ospel, 2023

Ik lever vanaf 2013 mijn bijdrage aan Therapeuticum de Fakkel. Dit als BATC Complementair Therapeut waarbij ik gebruik maak van verschillende werkvormen :  diverse massages, guasha,  kristaltherapie en Reiki. Ook sta ik eenieder bij die daar behoefte aan heeft middels psycho-sociale en energetische begeleiding. In het behandelen van uw klacht werk ik volgens de 5 natuurgeneeskundige principes : energie, drainage, prikkeloverdracht, voeding en geestelijk welzijn.

De vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.
Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie : Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de
overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven. Het heeft mijn prioriteit om  het energieniveau van de client aan te vullen tot dat wat nodig is voor heling. Bij elke aanraking stroomt vanzelf  Reiki (universele levensenergie) zoveel als nodig is naar het lichaam van de ontvanger, zelfs als ik met een andere werkvorm bezig ben.

2. Prikkeloverdracht: De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden
doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen. Het herstel van interne communicatie-systemen welke via zenuwbanen hun weg vinden en alle cellen beïnvloeden gebeurt door prikkeloverdracht op verschillende manieren, onder andere door met reflexpunten te werken. In al mijn massagevormen werk ik met reflexpunten op de meridiaanbanen. 

3. Drainage: In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen. Deze verontreinigingen dienen op een adequate manier het lichaam te verlaten. Dit kan onder andere door de diverse massages die ik geef maar ook bijvoorbeeld door guasha : een techniek die tot in  het bindweefsel reikt en de afvalstoffen ter plekke omhooghaalt uit het aangedane weefsel zodat men sneller kan herstellen. 

4. Voeding:  Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden. Vaak zijn er vele signalen voorafgegaan aan ziekte, signalen die eerder genegeerd zijn. In al mijn werkvormen ben ik erop gericht om inzichten te bieden in ziekmakende patronen.

5. Geestelijk welzijn : Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten,
zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven Tijdens de behandelingen is er altijd een luisterend oor met spiegeling waar nodig. Als een mens geen helder (in)zicht heeft op zijn eigen valkuilen in denken en doen, zal hij steeds weer vervallen in dezelfde patronen. In het oplossen van uw klacht(en) kijken we dan ook zeker naar de patronen in uw leven die naar deze klacht(en) hebben geleid middels psychosociale en of energetische begeleiding.     

Tevens sta ik voor u klaar middels activiteiten of vragen op het gebied van bewustwording en energetisch werk. Kijk voor een actueel overzicht van onze Activiteiten in onze Agenda. Een keer per maand is er een Reiki Oefen Avond en een keer per maand een Gastlezing of Workshop!

Blij u te mogen ont – moeten!

Als BATC Complementair Therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/media/2613/cbv-reglement.pdf
Indien u een klacht heeft meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.