Skip to content

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een afspraak maken voor een behandeling?
U kunt telefonisch een afspraak maken op +31 (0)475-532816  (graag tussen 8:30 – 12:30 uur) of via email op info@therapeuticumdefakkel.nl.

Heb ik een verwijzing van mijn huisarts of een specialist nodig?
Nee, u kunt rechtstreeks met klachten aan het bewegingsapparaat bij uw Fysiotherapeut terecht.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak?
Als u via de huisarts komt moet u de verwijsbrief daarvan meenemen.
Verder een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringspasje en een badhanddoek.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?
Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt af te melden, wordt een deel van de kosten van de behandeling bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden op +31 (0)475-532816 of via email op info@therapeuticumdefakkel.nl.

Kan ik mijn voorkeur doorgeven voor een behandelend fysiotherapeut?
Ja, als u voorkeur heeft voor een man of vrouw of een specifieke therapeut kunt u dat aangeven en dan houden we daar rekening mee.

Huisregelement

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. Het is verboden te roken in iedere ruimte
 3. Therapeuticum de Fakkel is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 4. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 5. U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 6. Bij de screening dient u aan te geven of u een allergie heeft, en indien van toepassing, een medicatielijst mee te nemen.
 7. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden.
 8. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 9. Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 10. Bij iedere behandeling dient u een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 11. U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 12. Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 13. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie of gebruik de bel.
 14. Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 15. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 1. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 2. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket.
 3. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 4. Studenten van Hogeschool Zuyd te Heerlen lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
 5. Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk bij Therapeuticum de Fakkel zijn geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 6. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en voor alternatieve Geneeswijzen bij de S.C.A.G. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.
 7. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 8. De praktijk hanteert de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 9. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
 • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
 • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
 • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
 • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

versie 2014