Skip to content

Zoals je met een fakkel licht en vuur kunt meenemen en verspreiden, zo willen wij vanuit Therapeuticum de Fakkel gezondheid stimuleren en uitdragen


Gezond zijn betekent heel zijn. Je bent lichamelijk, emotioneel en psychisch in balans. Dit betekent ook dat je in harmonie bent met jezelf en met de wereld om je heen. Therapeuticum de Fakkel is een centrum voor zowel reguliere als complementaire gezondheidszorg waar de mens centraal staat. Therapeuten willen in Therapeuticum de Fakkel mensen zorg bieden die is afgestemd op de individuele hulpvraag. Wat is essentieel?

Heeft u géén chronische indicatie volgens de lijst Borst, en bent u ouder dan 18 jaar, dan kunt u zich laten verzekeren voor fysiotherapie binnen de aanvullende pakketten van uw zorgverzekeraar. Dus controleer even hoe u bent verzekerd voor fysiotherapie want u blijft zelf verantwoordelijk voor de vergoeding voor de geleverde zorg. Graag willen wij u hierbij ter zijde staan. Dit geldt ook voor de complementaire zorg door ons verleend.

Bent u tevreden vernemen wij dit graag. Bent u minder tevreden dan laat dit gevoel geen vleugels krijgen maar woorden die wij graag van u willen horen.

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden bij/na iedere behandeling door de behandelende fysiotherapeut in het patiëntendossier aangevuld om een zo goed mogelijke fysiotherapeutische zorg te waarborgen. Dit dossier is alleen door derden opvraagbaar indien u hier schriftelijk toestemming voor verleent.

Erkend

Alle therapeuten zijn geregistreerd in het Big-register door de overheid

Tevens zijn onze fysiotherapeuten geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) voor Fysiotherapie. Hierin zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her-) registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Zie ook www.fysionet.nl.

Voor verdere kwaliteitswaarborg nemen wij deel aan kwaliefy. De scores op de kwaliteitsindicatoren van de praktijklocaties en van de individuele fysiotherapeuten voor de meting Kwaliefy worden berekend en in feedbackrapportages beschikbaar gesteld op www.kwaliefy.nl . Dit project wordt uitgevoerd door het KNGF in samenwerking met twee onafhankelijke onderzoeksinstituten, het ITS en IQ healthcare, in opdracht van Zichtbare Zorg Fysiotherapie. Verdere info kunt u vinden op www.kennisnet.nl .

Voor verdere kwaliteitsbewaking maakt Therapeuticum de Fakkel gebruik van de onderzoeksdiensten van Qualizorg BV. Hiervoor worden onze cliënten (geautomatiseerd) benaderd voor deelname aan onderzoek om via de Fysio Prestatie Monitor (FPM) een vragenlijst te versturen naar patiëntervaringen. Zie ook www.qualizorg.nl.

Therapeuticum de Fakkel is aangesloten bij Stichting Samenwerkings- verband voor Fysiotherapeuten Midden Limburg (SFML). Homepage
SFML is een regiodekkend samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten die uniforme, transparante en kwalitatieve fysiotherapeutische zorg faciliteert. SFML wil in gezamenlijkheid fysiotherapeutische producten ontwikkelen en implementeren, waarbij de nadruk ligt op cliënten met chronische, geriatrische en/of postoperatieve zorg vragen. Zie ook www.sfml.nl.

Contact

Onze Praktijk
Onze Praktijk
Openingstijden
Maandagvan  06.00 – 18.00 uur
Dinsdagvan  06.00 – 18.00 uur
Woensdagvan  06.00 – 18.00 uur
Donderdagvan  06.00 – 18.00 uur
Vrijdagvan  06.00 – 18.00 uur

Indien noodzakelijk ook geopend in de avonduren en in het weekend.

Afspraken kunt u maken via telefoon of e-mail. Telefonisch bij voorkeur tussen 08.30 uur en 12.30 uur met Jolanda Mooren.

Routebeschrijving

Vanuit Montfort
 • volg de N571 richting Sint Odiliënberg
 • als u Sint Odiliënberg binnen komt volgt u de Schaapsweg
 • sla de 5e straat linksaf bij Bosserveldweg
 • sla de 1e straat linksaf bij Fakkelweg
 • de praktijk ligt aan de linker kant
Vanuit Roermond/Melick
 • volg de N293/Heinsbergerweg richting Sint Odiliënberg
 • als u Sint Odiliënberg binnen komt volgt u de weg tot de rotonde
 • neem op de rotonde de 1e afslag bij Schaapsweg
 • sla de 3e straat rechtsaf, de Bosserveldweg
 • sla de 1e straat linksaf, de Fakkelweg
 • de praktijk ligt aan de linker kant
Vanuit Posterholt
 • volg de N293 richting Sint Odiliënberg/Melick/Roermond
 • als u Sint Odiliënberg binnen komt neemt u op de rotonde de 2e afslag
 • naar de Schaapsweg
 • sla de 3e straat rechtsaf, de Bosserveldweg
 • sla de 1e straat linksaf, de Fakkelweg
 • de praktijk ligt aan de linker kant