Heeft u last van etalagebenen? Vanaf maandag 27 januari 2014 bieden wij gesuperviseerde looptherapie aan bij Claudicatio intermittens (etalagebenen). Dit is een looptraining voor mensen met perifeer vaatlijden. Wij zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. Bel gerust voor meer informatie 0475-532816.