Therapeuticum de Fakkel heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. In deze contracten zijn tarieven afgesproken en deze zijn voor  iedere zorgverzekeraar anders. Sinds 2006 wordt fysiotherapie vergoed uit de aanvullende pakketten. Hierin kunt u als cliënt zelf bepalen voor hoeveel fysiotherapie u zich laat verzekeren per jaar. Graag willen wij u behulpzaam zijn met het nakijken of behandelingen al dan niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Zelf blijft u echter de eindverantwoordelijke.

Mocht u over uw maximale aantal behandelingen heen zijn of wilt u een particuliere behandeling dan hanteren wij onze eigen tarieven en krijgt u hiervoor een factuur.

Tarievenlijst Therapeuticum de Fakkel 2018

Zitting fysiotherapie €  33,00
Zitting manuele therapie €  45,00
Acupunctuur €  85,00
Verkorte behandeling acupunctuur €  47,00
Craniosacraal therapie €  85,00
Verkorte behandeling craniosacraal therapie €  47,00
Natuurgeneeskundige therapie* €  62,00
Verkorte behandeling natuurgeneeskundige therapie* €  49,00
Screening €  15,00
Intake en onderzoek na screening €  44,00
Intake en onderzoek na verwijzing €  44,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult €  55,00
Toeslag voor uitbehandeling €  15,00
Niet nagekomen afspraak    75%
Inrichtingstoeslag €  10,00
Toeslag buiten reguliere werktijden    n.v.t.
Eenvoudige, korte rapporten €  15,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €  29,00
Gewichtsbeheersing;
Pakket 1 (9 weken, intake + 8 vervolgconsulten) € 280,00
Pakket 2 (5 weken, intake + 4 vervolgconsulten) € 170,00
Intake/advies (60 minuten) €  60,00
Consult/training (30 minuten) €  30,00
Combinatie vervolgconsult en training (60 minuten) €  45,00
Eenmalig advies (45 minuten) €  50,00

 

*Onder Natuurgeneeskundige behandeling valt: Sabaaydi-Massage, Reiki, Psycho Sociale- of Energetische Begeleiding