1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. Het is verboden te roken in iedere ruimte
 3. Therapeuticum de Fakkel is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 4. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 5. U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 6. Bij de screening dient u aan te geven of u een allergie heeft, en indien van toepassing, een medicatielijst mee te nemen.
 7. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden.
 8. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 9. Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 10. Bij iedere behandeling dient u een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 11. U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 12. Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 13. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie of gebruik de bel.
 14. Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 15. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 16. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 17. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket.
 18. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 19. Studenten van Hogeschool Zuyd te Heerlen lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
 20. Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk bij Therapeuticum de Fakkel zijn geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 21. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF en voor alternatieve Geneeswijzen bij de S.C.A.G. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.
 22. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 23. De praktijk hanteert de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 24. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).