Heeft u géén chronische indicatie volgens de lijst Borst, en bent u ouder dan 18 jaar, dan kunt u zich laten verzekeren voor fysiotherapie binnen de aanvullende pakketten van uw zorgverzekeraar. Dus controleer even hoe u bent verzekerd voor fysiotherapie want u blijft zelf verantwoordelijk voor de vergoeding voor de geleverde zorg. Graag willen wij u hierbij ter zijde staan.

Bent u tevreden vernemen wij dit graag, bent u ontevreden dan laat dit gevoel geen vleugels krijgen maar woorden die wij graag van u willen horen.

praktijk foto

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden bij/na iedere behandeling door de behandelende fysiotherapeut in het patiëntendossier aangevuld om een zo goed mogelijke fysiotherapeutische zorg te waarborgen. Dit dossier is alleen door derden opvraagbaar indien u hier schriftelijk toestemming voor verleent.

Alle therapeuten zijn geregistreerd in het Big-register door de overheid.
Tevens zijn onze therapeuten geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) voor Fysiotherapie. Hierin zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her-) registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Zie ook www.fysionet.nl.
Voor verdere kwaliteitswaarborg nemen wij deel aan kwaliefy. De scores op de kwaliteitsindicatoren van de praktijklocaties en van de individuele fysiotherapeuten voor de meting Kwaliefy worden berekend en in feedbackrapportages beschikbaar gesteld op www.kwaliefy.nl . Dit project wordt uitgevoerd door het KNGF in samenwerking met twee onafhankelijke onderzoeksinstituten, het ITS en IQ healthcare, in opdracht van Zichtbare Zorg Fysiotherapie. Verdere info kunt u vinden op www.kennisnet.nl .
Voor verdere kwaliteitsbewaking maakt Therapeuticum de Fakkel gebruik van de onderzoeksdiensten van Qualizorg BV. Hiervoor worden onze cliënten (geautomatiseerd) benaderd voor deelname aan onderzoek om via de Fysio Prestatie Monitor (FPM) een vragenlijst te versturen naar patiëntervaringen. Zie ook www.qualizorg.nl.

Therapeuticum de Fakkel is aangesloten bij Stichting Samenwerkings- verband voor Fysiotherapeuten Midden Limburg (SFML). Homepage
SFML is een regiodekkend samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten die uniforme, transparante en kwalitatieve fysiotherapeutische zorg faciliteert. SFML wil in gezamenlijkheid fysiotherapeutische producten ontwikkelen en implementeren, waarbij de nadruk ligt op cliënten met chronische, geriatrische en/of postoperatieve zorg vragen. Zie ook www.sfml.nl.

Afspraken kunt u maken via telefoon of e-mail. Telefonisch bij voorkeur tussen 08.30 uur en 12.30 uur met Jolanda Mooren.