Website Therapeuticum de Fakkel is online.

by

Welkom bij Therapeuticum de Fakkel. Zoals je met een fakkel licht en vuur kunt meenemen en verspreiden, zo willen wij vanuit Therapeuticum de Fakkel gezondheid stimuleren en uitdragen. Gezond zijn betekent heel zijn.

Nieuwsbericht 02

by

Inhoud

Nieuwsbericht 03

by

Inhoud

Beeldmerk de Fysiotherapeut

Eén beeldmerk voor de Fysiotherapeut. We treden naar buiten en zorgen voor een eenduidige en dynamische uitstraling in de media, in het straatbeeld en in de praktijk. Zo creëren we eenheid en versterken we elkaars activiteiten. Een uitstraling die alle fysiotherapeuten met elkaar verbindt en ons als beroepsgroep duidelijk, bekend en aantrekkelijk maakt. Een sterk merk dat bruggen slaat tussen consument en fysiotherapeut. Het resultaat is één beeldmerk, één huisstijl en het thema: Leven is bewegen.

Het is een merk om trots op te zijn. Een merk dat laat weten dat we er als beroepsgroep voor zorgen dat mensen, binnen hun eigen mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen bewegen en zo min mogelijk beperkt worden in hun dagelijks doen en laten.